Lite att tänka på om avel
Information till dig som vill ta en kull eller bli uppfödare

Texten kommer från Åsa Remmerh - S*HallongläntanMånga, många av oss har lekt med tanken att låta vår vackra och så snälla hona få kattungar någon gång och själva få njuta av små, ulliga gosbollar! Och kanske är det en bra idé? Jag tänkte delge lite erfarenheter och lite information i den här texten, så kan du själv fundera på om du har den ork och de kvaliteter som behövs för att bli en bra uppfödare. 

Som uppfödare åtar man sig ett avelsmässigt ansvar gentemot rasen och kunskaper krävs i kattens skötsel, genetik och ärftlighetslära, sjukdomar, rasstandard, avel, ansvar mot kattungeköparen samt kunskap om sitt förbunds stadgar och regler och de svenska lagarna. Uppfödning handlar INTE om att reproducera katter. Målsättningen är rastypiska, friska och sunda katter, fria från defekter och med god mentalitet. Det är enligt svensk lag förbjudet att avla på djur med ärftliga defekter.

Föda upp katter är dessutom dyrt, mycket dyrt. Har jag en buffert som täcker upp olika saker som kan uppstå?


Så – vad mer behöver jag tänka på?

Kunskap om min ras

Eftersom all avel – oavsett om man bara tar en kull eller om man vill satsa mer och lägga upp ett avelsprogram – innebär ett mycket stort och tungt ansvar gentemot både rasen och köparna är det viktigt att man sätter sig in i sin egen ras och lär sig allt man bara kan om den!

Finns det några rasbundna sjukdomar som man behöver hålla extra mycket uppmärksamhet på? Finns det tester som rekommenderas att man gör innan man ens funderar på en parning? Om den katt som jag så gärna vill ta en kull på är en huskatt – hur mycket vet jag ö.h.t om förfädernas sjukdomar och vad katten skulle kunna bära på?

Ett bra sätt att lära känna sin ras är att läsa det som respektive rasring har skrivit på sina hemsidor, och ett annat mycket bra sätt är att sitta och lyssna noga på vad domarna har att säga om katterna på en utställning! Många domare är måna om att lära ut det de kan om rasen och visar gärna vad som är bra och vad som skulle kunna vara bättre på katterna för publiken. Prata med de personer som ställer ut katterna och ställ dem massor av frågor!

Har du redan en katt som du kanske skulle vilja ta i avel rekommenderas det att du ställer ut den några gånger så att du får en hint om vilken standard din katt har och vad som skulle kunna förbättras till nästa generation. Om katten inte får betyget excellent i bedömningen skulle det vara bättre om du letade efter en annan katt att använda i en framtida avel.


Kunskap om stamtavlor

En nästan oumbärlig hjälp när det gäller att kontrollera stamtavlor, räkna ut inavelsgrad och se efter vilka katter som eventuellt skulle dubbleras i den tänkta parningen är Pawpeds ( www.pawpeds.com )! Där kan man förutom se sin katts stamtavla (om den är inlagd förstås, annars skickar du in en kopia av stamtavlan till den som är ansvarig för den databas som är knuten till din ras) också lägga in provparningar och se hälsostatistik. Man kan här lätt se vilken inavelsgrad t ex det blir i olika led mellan två valda föräldrar.

Det är mycket viktigt också att ha kunskap om vilka kattindivider som man inte bör dubblera vid en parning! Det kanske finns en förfader som har gett HCM eller njursjukdom i ett tidigare led, och då är det dumt att dubblera denne.

Genom Pawpeds kan du också se vilka utparningar som är gjorda genom tiderna i din katts stamtavla – dvs katter i en annan ras.  När du ser detta kan du fråga dig om detta är något du kan acceptera utan problem, eller om du vill avla på en katt med ”ren” stamtavla.


Kunskap om genetik

När man planerar en parning behöver man känna till en del om genetik också. Om det finns ärftliga sjukdomar bakåt är det bra om man vet hur man ska tackla det, t ex.

Det är också grundläggande att man kan sin egen katts färg och teckning och vad den färgen ihop med en annan färg och teckning kan ge för resultat. Man kan hitta färg- och andra utfallstabeller på många hemsidor som är till väldigt stor hjälp!

Förutom det man ser med blotta ögat kan katten också bära på en del andra saker genetiskt som gör att färgutfallet blir annorlunda än man trott – katten kan t ex bära på dilution och choklad. Då är det bra om man vet hur dessa och andra saker påverkar utgången.

Om man inte med säkerhet kan utläsa ur stamtavlan vad ens egen katt bär genetiskt när det gäller färg kan man ta ett enkelt DNA-test för att kontrollera det.


Kunskap om dräktighet, förlossning och hantering av kattungar

Nu kan det vara dags för parning och om det tar sig och hela dräktigheten går bra blir det kattungar efter 65 dagar. Om man inte har känt det tidigare i planeringsprocessen, så blir det mer kännbart nu att man behöver en person till hjälp att bolla oroliga frågor med – dvs en mentor! Det är inte alltid som allt går som man trodde och då känns det bra att ha en person man litar på att fråga om allt möjligt. Mentorn har säkert inte svar på alla frågor, men vet troligtvis var h*n kan få reda på det.

Förlossningen kan vara kritisk för kattungarna – och för mamman om det vill sig illa. Går allt som det ska behöver man inte göra något alls, bara sitta bredvid och hålla tass och njuta av livets mirakel! Men ibland går det inte lika bra – mamman kanske inte har tillräckligt starka värkar för att få ut dem, en unge kanske har fastnat på vägen ut, eller det kanske är trafikstockning. I de fallen och andra behöver man åka in till veterinär och snitta mamman för att rädda hennes och förhoppningsvis också kattungarnas liv.


Är du kall nog att ta bort en icke livsduglig unge? Föds den med gomspalt eller med tarmarna på utsidan t ex måste man ta bort den omedelbart . För det mesta måste man lita till sin egen förmåga i det fallet, det finns oftast inte tid till att åka in till veterinär och göra det.

Om allt har gått bra och alla är friska är det sedan bara att glädjas över livet! Kattungarna har olika utvecklingsfaser som kräver olika behandling, så det är viktigt att man läser in sig på vad de behöver.


Kunskap om lagar och regler – skrivna och oskrivna

Du behöver också veta vilka lagar och regler som gäller vid hantering av kattungar samt vid försäljning. Mycket kan man lära sig genom att läsa på de olika officiella forum som finns och i litteraturen, men vissa saker behöver du din mentor till.

Lagar som man måste ta hänsyn till är t ex Djurskyddslagarna som man kan läsa om på Jordbruksverkets hemsida, och man bör också känna till vad Konsumentköpslagen och vad Köplagen innebär för dig som säljare och för köparen.

Utöver det har ditt förbund också ett regelverk man måste hålla sig till, och detta kan man läsa in sig på via deras respektive hemsidor.

Det finns också en del oskrivna lagar i kattvärlden som man behöver känna till. Vilka som gäller för just din ras kan din mentor hjälpa dig att redo ut eftersom. Det kan gälla allt från restriktioner till vilka hanar som bör användas eller hur man bemöter nya situationer.


LYCKA TILL i dina avelsplaner och hoppas att du får njuta av allt underbart som hör till kattuppfödningens framsidor!