RASBESKRIVNING RASSTANDARD HISTORIA FÄRGER OCH VARIANTER SKÖTSEL HÄLSOTESTER

Färger och varianter
Källa: Ragdollklubben.com
 

> Godkända färger

Ragdollen är en maskad ras. Det innebär att deras pigment är temperaturskänsliga, och utvecklas mest där det är kallt på kroppen, dvs ansikte, öron, tassar, ben och svans. Dessa kallas för "points".

En maskad katt har alltid blå ögon.

Ragdollen är godkänd i totalt 20 olika maskfärger. De ursprungliga färgerna, som ragdollen godkändes i vid erkännandet av rasen, är brun, blå, choklad och lila.

Brun och blå är än idag de två i särklass vanligaste färgerna. Från och med 1 januari 2005 godkändes även rödfärgsgenen och tabbymönstret för certifikatstatus inom FIFé.

Detta gav en hel del nya färger: Brunsköldpadd, blåsköldpadd, chokladsköldpadd, lilasköldpadd, röd och creme. Alla dessa färger är dessutom godkända i tabbymönster.

Detta ger totalt 20 möjliga färger.

 

> Vitfläcksvarianter

Ragdollen är en av de få raser där vitfläck är godkänt i kombination med maskfärgen. Det finns tre olika varianter, beroende på grad av (eller avsaknad av) vitfläck.

Dessa är:

Colorpoint:


 
Point ( öron, mask, ben och svans) skall vara bra genomfärgade och harmonisera med kroppsfärgen.

Kroppsfärgen skall vara ljusare än pointsfärgen. Mjuka skiftningar av färg är tillåtet på kropp och mage. Nosspegel och trampdynor i överensstämmelse med pointsfärgen.

Fel: Vita fläckar

Bicolor:

Points ( öron, mask och svans) skall vara väl avgränsade. I masken skall det vara en vit yta format som ett omvänt V. Buken skall vara vit utan fläckar. Vita ben är önskvärda. Kroppsfärgen en nyans ljusare än pointsfärgen. Vita fläckar på ryggen är tillåtna. Nosspegel och trampdynor är rosa.

Fel: Vitt på öron eller svans

Mitted:

Points (utom tassar och haka) och kroppsfärg som hos colourpoint. Vita handskar på frambenen.

Bakbenen skall vara helt vita men inte längre upp än till övre hasen. En vit strimma skall börja vid bröstet och gå bakåt mellan frambenen och till undersidan av svansen. Hakan skall vara vit. En vit bläs på nosen kan förekomma.

Fel: Mörka fläckar på handskar eller buk. Avsaknad av vit strimma på buken. Avsaknad av vit haka.


Vitfläcksanlaget

Det finns tre olika mönstervarianter av Ragdolls. Colourpoint, mitted och bicolour. Det är en mycket intressant ras att arbeta med eftersom man har kommit underfund med att den har två olika slags vitfläcksanlag, enkelt kallatvan-genen” och ”vitfläcks genen”.

Van-genen som ger bicolour, har genotypsbeteckningen Ss och vitfläcksgenen som ger mitted, har genotypsbeteckningen sms. Vangenen är en dominant gen och kan alltså inte bäras utan att synas. Vitfläcksgenen är också en dominant gen, men som kan ”maskeras” av en van-gen.

Man antog först att en bicolour helt enkelt var homozygot för vitfläcksgenen S och att en mitted var heterozygot. Men 1993 upptäckte Robin Pickering att så inte var fallet och tillsammans med gentikern Roy Robinson beslöt de 1995 att kalla den ”nya” genen för ”mitted spotting gene” och ge den beteckningen sm.

Detta faktum gör att det finns olika grader av vitfläckighet på Ragdolls, samt att det finns treolika slags bicolour som för ögat ser likadana ut men som har olika genotyp. Uppfödarna kallar dem ”true bicolour”och ”high mitted” och ”mid high”.

En så kallad high mitted kan man få om man parar två mitted Ragdolls. Den har alltså två anlag för mitted och kan bara ge mitted-kattungar om den paras med en colourpoint.

En ”true bicolour” kan inte ge mitted-kattungar om den paras med en colourpoint.

En så kallad ”mid high” är en bicolour som har ett anlag för mitted och ett anlag för bicolour (true), den har oftast mer vitt på kroppen, kan även ha vitt på öronen. Parar man en sådan med en colourpoint blir det endast mitted-kattungar och bicolour-kattungar.

Detta kan verka lite rörigt till att börja med men när man väl har fått kläm på det så är det hela ganska enkelt, och till 99% så stämmer teorin.

Colourpointen kan ibland få en vit fläck, oftast sitter den på magen mellan bakbenen. Den vita fläcken har inget med de dominanta vitfläcksanlagen att göra, utan är troligtvis ett recessivt vitfläcksanlag som finns på de flesta katter, alltså ingen feltecknad mitted som många trodde i början.

[källa: Lånat från S*Krickelins]


Galleri för Ragdolls i alla varianter hittar du på www.ragdollklubben.com