RASBESKRIVNING RASSTANDARD HISTORIA FÄRGER OCH VARIANTER SKÖTSEL HÄLSOTESTER

De katter jag använder i min avel är fullt friska, de har genomgått de viktiga undersökningar som idag finns tillgängliga att utföra på sina avelskatter och självklart är alla testresultat normala och utan anmärkning.

Intyg finns på alla katternas hälsotester.


Förklaring till alla tester:

Varför ultraljud av njurarna?
Njurarna är känsliga organ, och hos katter verkar sviktande njurar vara ett vanligare problem än hos andra djurslag.

Det som drabbar våra ragdollkatter är fortfarande inte helt klarlagt, men det handlar inte om några cystor, utan snarare ser man att njuren är allmänt inflammerad och har en förtunnad njurbark. Detta tillstånd kallas CIN (Chronic Interstitiell Nefritis). Vad man dock ska veta är att denna diagnos är mer ett samlingsnamn för olika inflammatoriska tillstånd i njuren, och vi vet fortfarande väldigt lite om vad som orsakar tillståndet. Hos Ragdoll verkar det dock ligga en ärftlig faktor bakom, men exakt vad det är för egenskap som nedärvs som ger detta tillstånd vet man idag inte. När man går till veterinären och ultraljudsundersöker njurarna så tittar veterinären på form, storlek och uppbyggnad på njurarna. Han/hon ser ju då om man kan se några tecken på inflammation eller förtunnad njurbark.

 

Vad är HCM?
HCM är en av kattens vanligaste hjärtsjukdomar, och den finns hos alla raser i olika utsträckning. Det yttrar sig i att vänster kammarvägg successivt blir kraftigt förtjockad och då blir själva hålrummet allt mindre. Hjärtat växer alltså, fast inåt. Det betyder att det finns mindre plats för blodet inne i hjärtrummet och mindre mängd blod kan pumpas ut. Hjärtat börjar slå snabbare för att tillgodose kroppens behov av syre. Det bli ökat tryck bakåt i vänster förmak, som blir förstorat. Processen fortskrider successivt. Orsaken till att hjärtmuskeln förtjockas tycks vara att muskelfibrerna ligger i oordning och sannolikt inte kontraherer sig i ordning. Deras kraft blir då mindre. HCM kan upptäckas av veterinär vid ultraljudsundersökning av hjärtat. Nyligen har forskare även upptäckt en gen som tros ligga bakom många av de fall av HCM vi har på ragdoll.

Resultat du kan få vid ultraljud av hjärta:
- Normal
- Katten har normalt hjärta och kan användas i avel som vanligt. (endast denna avlar jag vidare på)
- Gränsfall (equivocal) - Är katten under två år när den får detta resultat rekommenderas att katten inte avlas på tills vidare, och att nytt test görs när katten är över 2 år gammal. Om katten då fortfarande är equivocal så  kan EN kull tas, och då med en katt som testats ua på hjärta. Ungarna efter en sådan parning bör testas noggrant innan man väljer att avla vidare på dessa.
- HCM - Om katten diagnosticeras med HCM vid ultraljudsundersökning så ska katten tas ur avel.
 

DNA-test
Forskare har identifierat en gen hos Ragdoll som ge upphov till hjärtsjukdomen HCM. Genen är testbar genom ett enkelt DNA-test, som tas genom att man skickar ett sk svabbprov (man tar en steril bomullstops och drar på insidan av kattens kind) eller så kan man skicka ett blodprov till ett labb som utför gentestningen (finns lite olika världen över). De kan därefter ge svar på om katten är bärare av detta anlag. Det finns tre möjliga svar på testet. Antingen är katten helt fri från anlaget, N/N eller så kan katten kan vara heterozygot för anlaget HCM/N, eller homozygot  HCM/HCM. Endast katter som är N/N bör användas i avel då de andra riskerar att utveckla hjärtsjukdomen förr eller senare i livet och även nedärva den till sina avkommor.
 

[Här] kan du läsa mer om Fiv
[Här] kan du läsa mer om FeLV
[Här] kan du läsa mer om kattens blodgrupper